Nova Semmerlockova GardenVisions aplikacija

Preuzmite besplatnu aplikaciju na Vaš smartphone ili tablet, uslikajte fotografiju kuće, staze ili vrta ili koristite postojeću fotografiju iz svoje galerije, markirajte površinu koju treba opločiti. Sada još u izborniku treba odabrati dgovarajući proizovod, opločnik ili ploču, podesiti nagib i perspektivu – i gotovo ! Snimite dobivenu vizualizaciju te uspoređujte, tražite idealan proizvod, dijelite vizualizaciju …

Osim vizualizacije, ova aplikacija također pruža pregled svih naših proizvoda te pretragu prodajnih mjesta. Jednstavno omogućite svoju lokaciju i izlistati će se najbliža prodajna mjesta.

Besplatno preuzmite u App store-u i Google play-u.

Nova Semmelrockova GardenVisions aplikacija

29/05/2017